Gero poilsio Jums pas mus ...

                                        Plinkšių ežeras ir miškai

Plinkšių ežeras yra 5 km į pietryčius nuo Sedos. Jo plotas - 346 ha, ilgis iš pietų į šiaurę - 5,5 km, didžiausias plotis - 1,5 km., didžiausias gylis - 11,7 m (pietuose), vidutinis gylis - 3,6 m. Kranto linija stambiai vingiuota - tai žema pelkėta terasa, o rytiniuose, pietvakariniuose ir šiaurės vakariniuose krantuose - pelkėti miškai. Įteka Juodė (iš Gudono ežero), Markija, Domija, Šilupis, Šaltininis upelis, išteka Šerkšnė (Ventos kairysis intakas). Pakrantėse 20 - 60 m pločio nendrių ir meldų juosta. Paviršius - 110 m virš jūros lygio. Ežere knibždėte knibžda žuvų. Gausu retų ir vertingų rūšių žuvų t. y. starkiai, šamai, unguriai, lydekos, lynai ir kitos rūšys. Sovietų laikais, Plinkšių ežere buvo gausybė žuvų, todėl buvo organizuojama ir leidžiama verslinė žvejyba tinklais. Prie Plinkšių ežero yra šie kaimai: Plinkšės, Užpelkiai, Pamarkija, Paplinkšė, Uikiai. Plinkšių ežeras priklauso kraštovaizdžio draustiniui. Plinkšių draustinis - Mažeikių ir Telšių rajonų kraštovaizdžio draustinis. Savivaldybių teritorijose, 5 km į pietryčius nuo Sedos, į pietus nuo Plinkšių kaimo. Plotas - 1231 ha. Draustinis įkurtas 1974 m. Saugomi Rytų Žemaičių plynaukštės gamtiniai kompleksai, gamtos ir kultūros kompleksai. Ežere auga mažažiedė lūgnė. Pelkės pakraščiuose saugoma šalmuotoji gegužraibė, statusis atgiris, širdinė dviguonė, melsvasis mėlitas. Peri didieji baubliai, pilkosios antys, pievinės, nendrinės lingės, griežlės, miškuose - juodieji gandrai, pilkosios meletos, vapsvaėdžiai. Kasmet pastebimos perinčios jūrinių erelių ir erelių žuvininkų poros. Užpelkės miškuose peri į Lietuvos raudonąją knygą įrašytas tetervinas. Saugomoje teritorijoje gyvena ūdros, kanadinės audinės, barsukai, veisiasi retos šikšnosparnių rūšys, įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą.